سيستم ترمز برليانس H220 و h230

امتیاز:

اين راهنماي تعميرات توسط شركت سايپا در 115 صفحه و به زبان فارسي تهيه شده است . در آن مي توانيد موضوعات زير را مشاهده كنيد:

سيستم ترمز
سيستم ترمز دستي
سيستم ترمز ضد قفل (ABS)

در زير بخشي از متن را مشاهده مي كنيد:

بخش ۳- جدول راهنمای عیب یابی

نکته با استفاده مطالب زیر می توان به علت احتمالی عیب ایجاد شده در خودرو پی برد که در ستون "علت احتمالی" به آن ها اشاره شده است. هنگام بررسی عیب مورد نظر که در ستون اول آورده شده است، علت احتمالی مرتبط را بررسی نموده و در صورت نیاز قطعه را تعویض نمایید.

پدال ترمز خیلی پایین است یا ترمز

عیب علت احتمالی:
 ۱- نشتی روغن از سیستم ترمز
2- هوا وارد سیستم ترمز می شود
۳. سایش یا آسیب دیدن آب بند پیستون
۴۔ آسیب دیدن استکانی سیلندر فرعی ترمز
۵. معیوب بودن سیلندر اصلی ترمز

ترمز می کشد
عیب علت احتمالی:

 ۱. خلاصی بسیار کم پدال ترمز
 ۲. قرار نگرفتن مقدار کورسی حرکت اهرم ترمز دستی در محدوده مجاز
 ۳. قرار نگرفتن فاصله کفشک ترمز عقب در محدوده مجاز
 ۴. شکستن یا تغییر شکل لنت ترمز
۵- شکستن یا تغییر شکل کفشک ترمز
۶ گیر کردن پیستون کالیپر ترمز جلو
 ۷- گیر کردن پیستون
 ۸. ققل کردن پیستون کالیپر ترمز جلو
 ۹- ققل کردن پیستون
۱۰. معیوب بودن فنر ارتجاعی یا فنر پیچشی
۱۱- نشتی خلاء سیستم بوستر
 ۱۲- معیوب بودن سیلندر اصلی ترمز

ترمز به يك سمت مي كشد
عیب علت احتمالی:

 ۱- گیر کردن پیستون کالیپر ترمز جلو
 ۲- گیر کردن پیستون
۳- چرب شدن لنت ترمز
۴- چرب شدن کفشک ترمز
 ۵- ققل کردن پیستون کالیپر ترمز جلو
 ۶ قفل کردن پیستون
 ۷ خراشیدگی دیسک ترمز جلو
 ۸. خراشیدگی دیسک ترمز عقب
 ۹۔شکستن یا تغییر شکل لنت ترمز
 ۱۰- شکستن یا تغییر شکل کفشک ترمز

پدال ترمز سفت است و نیروی ترمز  گیری کافی نيست

۱- نشتی روغن از سیستم ترمز
 ۳. هوا وارد سیستم ترمز می شود
۳۔ گیر کردن پیستون کالی پر ترمز جلو
۴. گیر کردن پیستون
۵ شکستن یا تغییر شکل لنت ترمز
۶. شکستن یا تغییر شکل کفشک ترمز
7چرب شدن لنت ترمز
 ۸ چرب شدن کفشک ترمز
 ۹- قرسودگی لنت ترمز
 ۱۰. فرسودگی کفشک ترمز
 ۱۱. خراشید کی دیسک ترمز جلو
 ۱۲. خراشیدگی دیسک ترمز عقب
 ۱۳۔ نشتي خلاء سیستم بوستر


ترمز صدا می دهد
عیب علت احتمالی:

۱- شکستن یا تغییر شکلی لنت ترمز
2-شكستن يا تغيير شكل كفشك ترمز دستي
3-شل شدن پيچ نصب
4-خراشيدگي ديسك ترمز جلو
5-خراشيدگي ديسك ترمز عقب
۶. شل شدن فنر دو شاخه لنت
۷. سایشی پین کشویی
۸ آلودگی لنت ترمز
 ۹- الودگی کفشک ترمز ۱۰
. قرسودگی لنت ترمز
۱۱۔ فرسودگي کفشک ترمز
 ۱۳. معیوب بودن فنر ارتجاعی یا فنرپیچشی
 ۱۳. آسیب دیدن فاصله انداز عایق صدا
۱۴. آسیب دیدن قنبر کفشک ترمز

** سایش لنت ترمز در حین ترمز گیری می تواند منجر به تولید صدا، حرارت و انرژی شود. بنابراین صدایی که گاهی اوقات در سیستم ترمز تولید می شود عادی می باشد که این پدیده در شرایط اب و هوایی سخت مانند سرما، گرما، رطوبت، برف و در جاده های نمکی و گلی شدیدتر خواهد بود. همچنین تولید مقطعی صدا به دلیل عملکرد نامناسب سیستم ترمز یا عدم عملکرد آن نيست.

ادامه متن را در داخل فايل مشاهده كنيد......

سازنده: پارس خودرو
نظرات
یک نظر برای این محصول بنویسید!
نام
پست الکترونیک
لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright www.webdesigner-profi.de