چري

در اين بخش مستندات و اطلاعات فني چري قرار دارد

نظرات (0)
سازنده: ايرانخودرو
در این راهنمای تعمیرات شما با تعمیرات کلاچ خودروی چری و عیب یابی آن آشنا خواهید شد
نظرات (0)
سازنده: ايرانخودرو
در اين راهنماي تعميرات در مورد خودروي چري گازسوز و طريقه استفاده درست و سرويس هاي آن اطلاعات كسب مي كنيد.
نظرات (0)
سازنده: ايرانخودرو
در اين راهنماي تعميرات شما مي توانيد با اطلاعات عمومي تعميرات خودروي چري آشنا شويد
نظرات (0)
سازنده: ايرانخودرو
در اين مستند با نحوه روغن كاري موتور چري آشنا خواهيد شد
نظرات (0)
2,000 تومان
در اين راهنما مي توانيد با تعميرات اكسل و سيستم تعليق چري بهصورت كامل آشنا شويد و تسلط بيابيد
نظرات (0)
در اين مستند انواع جعبه فيوزها و محل قرار گيري آنها قرار دارد و عملكرد تك تك فيوزهاو رله ها در آن موجود مي باشد
Copyright www.webdesigner-profi.de