سوخت رسانی خودرو های بنزینی

  • استاد: hamid
  • قیمت: 1,500,000 ریال

فهرست مندرجات

بازدید
6- عیب یابی سوخت رسانی انژکتوری

شرح

در این دوره شما با سیستم های سوخت رسانی خودرو های بنزینی وعیب یابی و تعمیرات آنها آشنا خواهید شد

قیمت

نام پلن قیمت
3 Months: 1,500,000 ریال

استاد

hamid

دوره های اموزشی این استاد

نام سطح تاریخ انتشار
سوخت رسانی خودرو های بنزینی 1970-01-01
بازدید
6- عیب یابی سوخت رسانی انژکتوری