راهنمای تعمیرات چری معرفی کلاچ

امتیاز:

این راهنمای تعمیرات در 14 صفحه و توسط شرکت ایرانخودرو و به زبان فارسی تهیه شده است و در آن فهرست زیر را مشاهده خواهید کرد:

فهرست مطالب:

معرفی کلاچ
مبانی عملکرد کلاچ
ساختمان مجموعه کابل کلاچ
مونتاژ و تنظیم سیم کلاچ
دمونتاژ کلاچ تعمیر اساسی کلاچ

بخشی از متن را در زیر می خوانیم:

مبانی عملکرد کلاچ :
براساس شکل زیر، شکل a معرف حالت اتصال کلاچ میباشد. هنگامی که کلاچ فشرده نمیشود، صفحه کلاچ (۳) بوسیله فنر دیاگرام (۱) بر روی فلایویل (۲) فشرده میشود. صفحه کلاچ (۳) و فلایویل(۲) بطور همزمان می چرخند و گشتاور (۶) از طریق صفحه جدا کننده (۵) و به واسطه صفحه کلاچ (۳) به محور گیربکس منتقل میگردد.

• شکل a معرف حالت جدایش کلاچ میباشد. هنگامی که کلاچ فشرده میشود. اهرم میانی کلاچ (۴) صفحه جداکننده (بلبرینگ کلاچ) (۵) را کشیده که این امر انتهای کوچک فنر دیافراگم (۱) را به منظور دور کردن انتهای بزرگ فنر دیاگرام (۱) از صفحه کلاچ (۳) فشار میدهد. بنابراین فشار بین صفحه کلاچ (۳) و فلایویل(۲) خلاص گردیده و فاصله ایجاد شده به منظور قطع نیروی محرک موتور و عبور از گیر بکس به کار می رود.

جدول عیب یابی:

عیب : لغزش کلاچ
علل:

• خلاص آزاد پدال کلاچ صحیح نمی باشد.
• ساییدگی یا لکه روغن روی سطح سایش (صفحه کلاچ)
• پیچیدن صفحه کلاچ، دیسک کلاچ یا سطح فلایویل
• ضعیف شدن فنر دیافراگم

تعمیر عیب:
خلاصی پدال را تنظیم نمایید
سطح سایشی (صفحه کلاچ) را تنظیم نمایید.
صفحه کلاچ، دیسک کلاچ یا فلاویل را تنظیم کنید.
دیسک کلاچ را تعویض کنید.

عیب :جدایش ناقص کلاچ
علل:
• خلاصی آزاد پدال کلاچ صحیح نیست
• ضعیف بودن فنردیافراگم یاخراشیدگی قابل لمس با سرانگشت
• زنگ زدن هزارخاری
• پریدگی رزوه یا خراشیدگی هزارخاری شفت ورودی گیربکس
•تکان بی از حد مجموعه صفحه کلاچ تعویض صفحه کلاچ
•سائیدگی یا وجود لکه روغن روی سطح سایشی (صفحه کلاچ)


تعمیر عیب:

خلاصی پدال را تنظیم نمایید.
دیسک کلاچ را تعویض نمایید
شفت ورودی روانکاری کنید.
تعویض شفت ورودی
تعویض صفحه کلاچ
تعويض سطح سایشی(صفحه کلاچ)

عیب :ارتعاش کلاچ
علل:

 • آیینه شدن صفحه کلاچ تعویض صفحه کلاچ
 • وجود لکه روغن روی صفحه کلاچ روانکاری
 • لغزش بعد بلبرینگ کلاچ روی شفت گیربکس
 • لغزش صفحه کلاچ یا اتصال بد صفحه کلاچ
 • ضعیف شدن فنر کاهنده ارتعاش پیچشی صفحه کلاچ
 • شل شدن پرچ صفحه کلاچ   
 • پیچیدن سطح دیسک کلاچ یا فلایویل
 • شل بودن پیچ اتصال فلایویل یا شل بودن پیچ مجموعه دیسک کلاچ

تعمیر عیب:
تعمیر یا تعویض صفحه کلاچ
تعویض صفحه کلاچ

روانکاری
تعویض صفحه کلاچ
تعویض صفحه کلاچ
تعویض صفحه کلاچ
تعویض دیسک کلاچ یا فلاويل
سفت کردن پیچ

عیب :صدای کلاچ
علل:

 • ساییدگی یا نقص بلبرینگ کلاچ
 • سائیدگی بلبرینگ جلوی شفت ورودی گیربکس
 • صدای غیر عادی از صفحه کلاچ
 • ترک در روی صفحه کلاچ
 •  صدای غیر عادی از صفحه فشاری و فنر دیافراگم دیسک کلاچ

تعمیر عیب:
تعویض بلبرینگ کلاچ
تعویض بلبرینگ شفت ورودی
تعویض صفحه کلاچ
تعویض صفحه کلاچ
تعویض دیسک کلاچ

عیب :عدم جدایش کلاچ
علل:

 • چرب شدن بیش از حد صفحه کلاچ
 • سائیدگی جدی صفحه کلاچ
 • لبه پرچ در روی سطح صفحه کلاچ قابل رویت است
 • ضعیف شدن فنر پیچشی صفحه کلاچ


تعمیر عیب:
تعویض صفحه کلاچ
تعویض صفحه کلاچ
تعویض صفحه کلاچ
تعویض صفحه کلاچ

 

سازنده: ايرانخودرو
نظرات
یک نظر برای این محصول بنویسید!
نام
پست الکترونیک
لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright www.webdesigner-profi.de