نگهداري خودروي ماكسيما بخش اول

امتیاز:

اين راهنماي تعميرات توسط شركت پارس خودرو تهيه شده است تعداد صفحات آن 34 صفحه و به زبان فارسي استفهرست مطالب آن را در زير مشاهده مي كنيد:

پيش هشدار ها
پيش هشدار براي سيستم ايمني و محافظ تعبيه شده (SRS) كيسه هوا و كمربند ايمني كشنده
آماده سازي
ابزار مخصوص
بازسي هاي قبل از تحويل
نگهداري عمومي
نگهداري دوره اي بجز براي اروپا
نگهداري موتور سيستم كنترل گاز هاي خروجي
نگهداري موتور و سيستم كنترل گاز هاي خروجي
نگهداري شاسي و بدنه
نگهداري تحت شرايط سخت رانندگي
مايعات و روغن هاي توصيه شده
مايعات و روغن ها
عدد گرانروي
نسبت مايع خنك كننده موتور و ضد يخ
نگهداري موتور
كنترل تسمه موتور
تعويض مايع خنك كننده موتور
تخليه مايع خنك كننده موتور
پركردن مجدد مايع خنك كننده موتور
شستشوي سيستم خنك كننده
كنترل سيستم خنك كننده
كنترل شلنگ ها
كنترل رادياتور
كنترل در رادياتور
كنترل نشتي در سيستم خنك كننده
كنترل مسير هاي بنزين
تعويض فيلتر روغن
تعويض فيلتر هوا
نوع كاغذ خشك
تعويض روغن موتور
تعويض شمع ها(نوع نوك پلاتينيومي)
كنترل شمع ها معمولي
مدل هاي بدون مبدل سه راهه كاتاليستي
كنترل سيستم بخار كش محفظه ميل لنگ(PCV)
كنتل شير (PCV)
كنترل شيلنگهاي بخار كش
كنترل شلنگ هاي مكش (وكيوم) و اتصالات آنها
كنترل مسير لوله هاي بخارات بنزين
كنترل سنسور حرارتي اكسيژن
روش كنترل كردن
نگهداري شاسي و بدنه
كنترل سيستم اگزوز
كنترل سطح و نشتي روغن (مايع) كلاچ
كنترل سيستم كلاچ
كنترل روغن مايع گيربكس معمولي
تعويض روغن گيربكس معمولي
كنترل روغن گيربكس اتوماتيك
تعويض روغن گيربكس اتوماتيك
بالانس چرخها نوع وزنه اي يا سرب چسبي
پياده كردن
تنظيم بالانس چرخ ها
جابجايي چرخها
كنترل سطح و روغن ترمز
تعويض روغن ترمز
كنترل بوستز تزمز شلنگ هاي مكش (وكيوم)اتصالات و شير كنترل
كنترل ترمز ديسكي
كنترل ديسك ترمز
مجموعه سيلندر ترمز چرخ ها
لنت
كنترل جعبه فرمان و اتصالات
جعبخ فرمان
اتصالات فرمان
كنترل مسيرهاي روغن هيدروليك فرمان
روغنكاري قفل ها لولا و زبانه هاي در موتور
كنترل كمربند هاي ايمني قفل ها جمع كننده ها و نگهدارنده ها و تنظيم كننده ها
اطلاعات سرويس و مشخصات (SDS)
نگهداري موتور
خمش و تنش (سفتي)تسمه
شمع
نگهداري شاسي و بدنه
بالانس چرخ ها

در زير بخشي از متن اين راهنماي سرويس را مشاهده مي كنيد:

تعويض مايع خنك كننده
هشدار :براي جلوگيري از سوختگي هرگز در هنگام داغ بودن موتور مايع خنك كننده را تعويض نكنيد
دور در رادياتور را با پارچه اي ضخيم بپوشانيد سپس ربا احتياط در رادياتور را باز كنيد در ابتدا در رادياتور را يك چهارم باز كنيد تا فشار ايجاد شده آزاد شود سپس در را كامل باز كنيد.
تخليه مايع خنك كننده موتور
سيستم ايركانديشن را بنحو زير تنظيم كنيد تا از باقي ماندن مايع خنك كننده در سيستم جلوگيري شود
سوئيچ خودرو را بازو موتور را روشن كنيد كنترل كننده درجه حرارت را روي حداكثر قرار دهيد
ده ثانيه صبر كنيد سپس خودرو را خاموش كنيد
پيچ تخليه زير رادياتور را باز كنيد و در رادياتور را برداريد
منبع رادياتور را پياده كرده  سپس منبع را تميز كنيد
مواظب پاشيدن مايع خنك كننده به تسمه هاباشيد

ادامه متن را در فايل بخوانيد.......

سازنده: پارس خودرو
نظرات
یک نظر برای این محصول بنویسید!
نام
پست الکترونیک
لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright www.webdesigner-profi.de