تعمير ونگهداري خودرو نيسان قشقايي

امتیاز:

اين مستند تعميرات توسط شركت پارس خودرو در231 صفحه و به زبان فارسي تهيه شده است كه در آن مي توانيد سرفصل هاي زير را مشاهده كنيد:

آماده سازی

تعمیر و نگهداری روی خودرو

تعمیر و نگهداری عمومی

تعمیر و نگهداری دوره ای

مایعات و روان کننده های توصیه شده

تعمیر و نگهداری موتور (HR16DE)

تسمه محرک

مایع خنک کننده موتور

درپوش مخزن

رادیاتور

خطوط سوخت رسانی

فيلتر هوا

روغن موتور

فيلتر روغن

تعمیر ونگہداری موتیور (MR20DE)

تسمه محرک

مایع خنک کننده موتور

در پوش مخزن

رادياتور

خطوط سوخت رسانی

فيلتر هوا

روغن موتور

فيلتر روغن

شمع

خطوط بخار EVAP

تعمیر و نگهداری موتور (M9R)

تسمه محرک

مایع خنک کننده موتور

درپوش مخزن

رادیاتور

خطوط سوخت رسانی

فيلتر سوخت

فيلتر هوا

روغن موتور

فيلتر روغن

تعمیر و نگهداری شاسی

تنظیم امتداد نور چراغ بزرگ جلو ( نوع زنون - چاپ )

تنظیم امتداد نور چراغ بزرگ جلو ( نوع زئون - راست)

تنظيم امتداد نور چراغ بزرگ جلو ( نوع هالوژن – چاپ )

تنظیم امتداد نور چراغ بزرگ جلو ( نوع هالوژن - راست)

سیستم اگزوز

مایع CvT

روغن جعبه دنده :RS5F92R

روغن جعبه دنده: RS6F94R

روغن جعيه دنده : ( RS6F52R (2WD

روغن جعيه دنده :RS6 F52RA (4WD)

مایع كلاچ

روغن انتقال

میلی گاردان عقب

روغن چرخدنده دیفرانسيل عقب

چرخها(نوع وزنه چسبنده)

سطح مایع ترمر و نشتی ها

خطوط ترمر و کابل ها

مایع ترمر

ترمز دیسکی

جعبه فرمان و اهرم بندی اكسل و اجزا سیستم تعلیق

پلوس

تعمیر و نگهداری بدنه

قفل ها , لولاها و چفت کایوت

کمربند ایمنی - سگک ها. جمع کننده ها, قلاب ها و تنظیم کننده ها

قرسودگی بدنه

داده ها و مشخصات سرویس (SDS)

تسمه محرک (HR16DE)

تسمه محرک (MR2ODE)

تسمه محرک (M۹R)

مایع خنک کننده موتور (HR16DE)

مایع خنک کننده موتور (MR20DE)

مایع خنک کننده موتور (M9R)

روغن موتور (HR16DE)

روغن موتور ( MR20DE)

روغن موتور (M9R)

شمع (HR16DE)

شمع (MR20DE)

پیوست. WT = چرخ ها و تایره

پیوست LU= سیستم روغن کاری موتور

پیوست EM = مکانیک موتور

پیوست EX = سیستم اگزوز

پیوست BR=سیستم ترمز

پیوست FSU = تعلیق جلو

پیوست RSU= تعلیق عقب

پیوست. PB = سیستم ترمز دستی

پیوست. W TL = سیستم تهویه هوا

پیوست|EXT= بیرونی ، خارجی

پیوست (CO = سیستم خنک کننده موتور

پیوست EC= سیستم کنترل موتور

پیوست TM = انتقال محور و جعبه دنده

پیوستDLN=- خط محرک

پیوست DLK = قفل و در

پیوست. SB= کمربند ایمنی

پیوست IP= داشبورد

بخشي از متن را در زير مي خوانيد:

تنظیم امتداد نور چراغ بزرگ جلو ( نوع زنون - چپ ) : مراحل تنظیم امتداد نور

۱- صفحه را در جای خود قرار دهید.

توجه: • خودرو را در زاویه عمودی نسبت به دیوار قرار دهید. • صفحه را به صورت عمودی روی زمین قرار دهید.

۲. خودرو را به شکل چهار گوش به سمت صفحه ودر فاصله ۱۰ متری (8.32ft) آن قرار دهید.

۳. موتور را روشن کنید و سپس چراغ ها را روشن کنید. ( 0ا)

توجه: مانع رسیدن نوری از چراغ بزرگ جلو شوید که با محصول ضخیم یا اشیا دیگر تنظیم نشده اند، بنابر این نور به صفحه تنظیم نمی رسد.

اخطار: هیچگاه سطح لنز را با توار نپوشانید، زیرا آنها از پلاستیک ساخته شده اند.

4. از پیج تنظیم امتداد نور برای تنظیم نقطه خمیدگی برجسته شده يامیله های پایین صفحه استفاده کنید، بنابراین آن در محدوده تنطیم امتداد نور قرار دارد.

توزیع میله پایینی روی صفحه

A : محدوده تنطيم امتداد نور

B: نقطه خمیدگی

C:مرکز چراغ بزرگ

H: خط افقی مرکز چراغ بزرگ جلو

W : خط عمودی مرکز چراغ بزرگ جلو

ادامه متن را در داخل فايل مشاهده كنيد .......

سازنده: پارس خودرو
نظرات
یک نظر برای این محصول بنویسید!
نام
پست الکترونیک
لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright www.webdesigner-profi.de