سیستم های الکتریکی جدید پارس ELX

امتیاز:

خودرو پژو پارس ELX خودرویی است با مشخصات عمومی و فنی خودرو پارس که تغییرات در آن لحاظ گریده است
مدارات الکتریکی شامل نقشه شماتیک ، دیاگرام و نقشه دسته سیم قسمتهایی از خودرو پژو پارس ELX که در مقایسه با خودرو پژو پارس معمولی تغییر پیدا کرده است و یا جدید بر روی این خودرو نصب گردیده است در این دستورالعمل آورده شده است که شامل موارد زیر می باشد
1- نقشه سیستم قفل مرکزی
نقشه سیستم اخطار دنده عقب
نقشه سیستم هشدار دهنده
نقشه های سیستم سوخت رسانی و جرقه ECU Bosch MP7.3
نقشه چراغهای مه شکن جلو و عقب
نقشه سیستم ترمز ضد قفل
نقشه سیستم تهویه و بخاری
نقشه چراغهای نقشه خوانی و چراغ آفتابگیر
نقشه صندلی های برقی
نقشه بلندگو و رادیو پخش
نقشه جلو آمپر خودرو پژو پارس و مقایسه آن با پژو پارس ELX

سازنده: ايرانخودرو
نظرات
یک نظر برای این محصول بنویسید!
نام
پست الکترونیک
لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright www.webdesigner-profi.de