کتاب راهنمای تعمیرات بدنه و تزئینات پراید141

امتیاز:

این کتاب در 99 صفحه و بصورت تصویری و توضیحات نحوه بازوبست کامل و تعمیر بدنه و تزئینات پراید141 را آورده است و بصورت رایگان نیز منتشرمیشود
آنچه در این کتاب خواهید خواند

جداول عیب یابی
محلهای برش بدنه پس از تصادف
تعمیرات
بدنه
1. ابزار مخصوص صافکاري پراید141
2. پیاده و سوار کردن درب موتور پراید141
3. تنظیم درب موتور پراید141
4. پیاده و سوار کردن جلو پنجره،و آرم هاي عقب و جلو پراید141
5. پیاده و سوار کردن درب باز کن درب عقب و درب باک پراید141
6. پیاده و سوار کردن سپر جلو پراید141
7. پیاده و سوار کردن سپرعقب پراید141
8. پياده و سوار کردن اهرم نگهدارنده درب عقب پراید141
9.پياده و سوار کردن شيشه درب ها پراید141
10 .باز کردن قفل دربهاي جلو و عقب پراید141
11 .پياده و سوار کردن بدنه درب جلو پراید141
12 .پياده و سوار کردن زبانه قفل درب پراید141
13 .پياده و سوار کردن شيشه لچکي درب عقب پراید141
14 . پیاده و سوار کردن گلگیر ها پراید141
15 . پیاده و سوار کردن چراغهای جلو و عقب پراید141
16 . پیاده و سوار کردن شیشه جلو و عقب پراید141
17 . پیاده و سوار کردن برف پاک کن ها پراید141
18 . پیاده و سوار کردن آئینه هاي جانبي پراید141
19 . پیاده و سوار کردن نوار روی سقف پراید141
20 . پیاده و سوار کردن زه های جانبی پراید141
21 . محل هاي اعمال سيلرکاري پراید141
22 . نصب قطعات آسيب ديده پراید141
23 . انواع جوشکاري پراید141
تزئینات
2. پیاده و سوار کردن غربیلک فرمان پراید141
3. پیاده و سوار کردن کنسول و گردگیردنده پراید141
4. پیاده و سوار کردن قاب روی صفحه کنترل پراید141
5. پیاده و سوار کردن صفحه کنترل تهویه پراید141
6. پیاده و سوار کردن  CD PLAYER پراید141
7. پیاده کردن دریچه های روی قاب صفحه کنترل پراید141
8. پیاده و سوار کردن جا سیگاری پراید141
9. پیاده کردن کلید ساعت پراید141
3
راهنماي تعميرات و سرويس سايپا 141 / بدنه و تزئینات
10 .پياده و سوار کردن قاب روی کیلومتر شمار پراید141
11 .پیاده و سوار کردن صفحه آمپر پراید141
12 .پیاده کردن جعبه فیوز پراید141
13 .پياده و سوار کردن داشبورد پراید141
14 .پیاده و سوار کردن تو دری درب جلو پراید141
15 .پیاده و سوار کردن درب عقب پراید141
16 .پياده و سوار کردن دکمه قفل کن در پراید141
17 .پياده و سوار کردن نوار در جلو پراید141
18 .پياده و سوار کردن چراغ صندوق عقب پراید141
19 . پياده کردن بلندگوي عقب پراید141
20 . پياده و سوار کردن تودري صندوق عقب پراید141
21 . پياده و سوار کردن دستگيره شيشه بالابر عقب پراید141
22 . پياده کردن نوار دور صندوق عقب پراید141
23 . پياده و سوار کردن نوار روي ستون درهاي جلو پراید141
24 . پياده و سوار کردن آينه داخل اتاق پراید141
25 . پياده و سوار کردن آفتابگير پراید141
26 . پياده و سوار کردن دستگيره هاي سقف )جلو و عقب( پراید141
27 . پياده و سوار کردن کمربندهاي ايمني پراید141
28 . پياده و سوار کردن قاب بالايي و پائيني ستون جلو پراید141
29 . پياده کردن قاب پاييني و بالايي ستون وسط پراید141
30 . پياده و سوار کردن روکش سقف پراید141
31 . صندلي ها پراید141
32 . جدول گشتاور سفت کردن پيچ هاي بدنه و تزئينات پراید141

سازنده: سايپا
نظرات
یک نظر برای این محصول بنویسید!
نام
پست الکترونیک
لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright www.webdesigner-profi.de