عیب یابی و تعویض استپر موتور پراید دوگانه سوز

امتیاز:

اشکالات منجر به تعویض استپر موتور در تعمیرگاهها
در سیستم میکسری گاز و هوا بوسیله میکسر که در مسیر هوا قرار می گیرد مخلوط شده و وارد سیلندر می گردد و نسبت اختلاط
گاز تعیین می گردد، بنابراین یکی از مهمترین ECU سوخت و هوا براساس اطلاعات دریافتی از سنسور اکسیژن و تصمیمات
عوامل در بروز عیب در سیستم میکسری ناشی از ایراد در سیستم هوا رسانی موتور می باشد و هرگونه نشتی و یا مانع در مسیر
حرکت هوا به داخل سیلندر سبب بروز مشکلاتی از قبیل سوئیچ خودرو از گاز به بنزین می گردد.
هر چند این کتاب برای خودروی پراید منتشر شده است ولی میتواند برای تمام مکانیکها و تنظیم کنندگان موتور مفید باشد
عناوین کتاب
نحوه عملکرد و پارامترهای حساس و مهم استپر موتور
اشکالات منجر به تعویض استپر موتور
اقدامات و بررسیهای اولیه برای دانستن صحت کر استپر موتور
 آزمونهایی که قبل از دمونتاژ مجموعه جهت تشخیص عیوب انجام می شوند
 آزمونهای مورد نیاز برای تشخیص عیوب استپر موتور پس از دمونتاژ قطعه
 آزمون ظاهری استپر موتور

نظرات
یک نظر برای این محصول بنویسید!
نام
پست الکترونیک
لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright www.webdesigner-profi.de