دستورالعمل عيب يابي و رفع عيب كمك فنر خودرو هاي پژو405 وپارس و سمند

امتیاز:

اين منوال در شركت ايران خودرو تهيه شده است ودر آن توضيحات جامعي در مورد كمك فنر به خوانندگان داده مي شود.در اين مستند با مطالب زير آشنا خواهيد شد:

1. سيستم تعليق چگونه كار مي كند؟
2.سيستم تعليق براي راحتي و ايمني
3.كمك فنر چه وظيفه اي دارد؟
4.استرات چه وظيفه اي دارد؟
5.بازديد كمك فنرها و استرات
6.بازديد تايرهاي جلو و عقب
7.بازديد اتصالات بالايي استرات
8.بازديد چشمي
9.نصب و باز كردن كمك فنر و استرات
10.نحوه تشخيص عيوب كمك فنر
11.بازكردن مجموعه كمك فنر جلو از روي خودرو
12.بازكردن كمك فنر عقب
13.باز كردن قطعات مجموعه فنر و كمك فنر

دربخش نحوه تشخيص كمك فنر مي خوانيم:

عيوب كمك فنر به چهار دسته تقسيم مي شود:
1.ايراد عملكردي

الف.خلاصي:چنانچه هنگام باز و بسته كردن كمك فنر كورسي از كمك فنر به راحتي وبدون نيروي مقاوم روغن طي شود كمك فنر داراي خلاصي بوده و عيب پذيرفته مي شود.

ب. گازي:اگر كمك فنر پس از بسته و باز شدن به طور كامل و به آرامي به سمت بالا برمي گردد، مشكلي ندارد.اما اگر كمك فنر تا انتهاي كورس خود بسته نشود و سريع با بالا برگردد كمك فنر ايراد دارد.

ج. گيرپا‍‍‍ژ:در صورتيكه ميل پيستون در قسمتي از كورس خودگير داشته باشد و حركت نكند و يا به سختي حركت كند گيرپاژ بوده و عيب مورد پذيرش مي باشد

د.لقي ميل پيستون: ميل پيستون در وسط كورس خود نبايد لقي عرضي بيش از حد مجاز داشته باشد.در صورت لزوم مي توان نمونه مذكور را بانمونه هاي كار نكرده همان نوع محصول مقايسه نمود.

2.ايراد صدا:

الف.صداي مكانيكي:هيچگونه صداي مكانيكي كه ناشي از برخورد قطعات داخلي كمك فنر باشد نبايد هنگام تست باز و بسته كردن به گوش برسد.

ب. صداي سايش فلز/لاستيك:كمك فنري كه داراي صداي خفيف باشد موردي ندارد.در غير اينصورت كمك فنرهاي داراي صداي سايش ، مشروط به تست عملي روي خودرو قابل پذيرش مي باشد.

3.ايراد روغن ريزي:ابتدا نواحي آببندي كمك فنر را تميزكاري نموده و سپس چند بار كمك فنر را باز و بسته نموده و بعد سپس نواحي آببندي كمك فنر و ميل پيستون را به روش زير كنترل كنيد

الف. اگر در روي ميل پيستون فيلم روغن بصورت غير يكنواخت بوده و نشتي كم و از زير لبه گردگير كاسه نمد باشد و منجر به شره روغن نمي شود روغن ريزي محسوب نمي شود.

ب.اگر.....

4.اشكالات ظاهري:

الف.مشكلات ضربه خوردگي كمك فنر و تغيير در اتصالاتمانند برشكاري و...

ب.مشكلات شكستگي اتصالات و جوشها

 

 

 

 

سازنده: ايرانخودرو
نظرات
یک نظر برای این محصول بنویسید!
نام
پست الکترونیک
لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright www.webdesigner-profi.de