معرفي و عيب يابي آپشن هاي نصب شده بر روي خودروهاي پژو 405 و پارس و سمند

امتیاز:

 

 

اين سند محصول شركت ايرانخودرو مي باشد در اين سند 111 صفحه اي شما با موارد زير آشنا خواهيد شد:

 

شيشه بالابر هوشمند

 

( ant –pinch) anti trap شيشه بالابر هاي هوشمند با محافظ

 

منطقه آشكار سازي

 

(Power window) بسته شدن اتومات يك شي شه ها

 

يونيت الكتريكي

 

محافظت حرار تي

 

ليست قطعات مورد استفاده در نقشه هاي شماتيك و ايرينگ شيشه بالابره اي هوشمند

 

(ELX نقشه شماتيك شيشه بالابر هوشمند جلو (پارس

 

(ELX نقشه دسته سيم شيشه بالابر هوشمند جلو (پارس

 

(ELX نقشه شماتيك شيشه بالابر هوشمند عقب ( پارس

 

(ELX نقشه دسته سيم شيشه بالابر هوشمند عقب (پارس

 

نقشه شماتيك شيشه بالابر هوشمند جلو ( سمند)

 

نقشه دسته سيم شيشه بالابر هوشمند جلو (سمند)

 

نقشه دسته سيم شيشه بالابر هوشمند جلو (سمند)

 

نقشه شماتيك شيشه بالابر هوشمند عقب ( سمند)

 

نقشه شماتيك شيشه بالابر هوشمند عقب ( سمند)

 

نقشه دسته سيم شيشه بالابر هوشمند عقب (سمند)

 

نقشه دسته سيم شيشه بالابر هوشمند عقب (سمند)

 

نقشه شماتيك شيشه بالابر هوشمند جلو (پارس )

 

نقشه دسته سيم شيشه بالابر هوشم ند جلو (پارس)

 

نقشه دسته سيم شيشه بالابر هوشمند جلو (پارس)

 

نقشه شماتيك شيشه بالابر هوشمند عقب ( پارس)

 

نقشه شماتيك شيشه بالابر هوشمند عقب ( پارس)

 

نقشه دسته سيم شيشه بالابر هوشمند عقب (پارس)

 

نقشه دسته سيم شيشه بالابر هوشمند عقب (پارس)

 

(ECU قفل كننده ) Immobilizer سيستم ضد سرقت

 

سيستم هاي امنيتي خودرو

 

(Engine Immobilizer) سيستم حفاظتي خودروهاي ايران خودرو

 

RFID تكنولوژ ي

 

Transponder انواع

 

شماتيك سيستم ايموبيلايزر

 

RFID سيستم

 

Transponder و كليد داراي (Immobilizer Control Unit) (ICU) كنترل يونيت ايموبيلايزر

 

خطا نشانه گذاري تعريف نشده(Transponder+ كليد (تيغه

 

فرايند كلي عيب يابي ايموبي لايزر

 

IKCO-DIAG خواندن ايراد ا يموبيلايزر با استفاده از دستگاه

 

ECU رويه تعريف

 

مراحل تعريف كليد ايموبيلا يزر

 

و كليد به صورت همزمان ECU مورد خاص: مراحل تعريف

 

تاييد عملكرد صحيح ايمو بيلايزر

 

لامپ خط اي موتور ) ) MIL عملكرد استاندارد

 

ليست قطعات مورد استفاده در نقشه شمات يك ايموبيلايزر پارس

 

نقشه شماتيك ايموبيلايزر پارس

 

فيوز هوشمند

 

عملكرد فيوزه اي هوشمند

 

LX جدول بررس ي فيوزهاي نوري در خودرو سمند و سم ند

 

ELX جدول بررس ي فيوزهاي نوري در خودرو پارس و پارس

 

55Hi-Fi سيستم صوتي

 

Hi-Fi سيستم صوتي

 

روش عيب يابي به وسيله اهمتر

 

LX مشخصات فني مجموعه بلندگو عقب خودرو سمند و سمند

 

LX مشخصات فني مجموعه بلندگو عقب خودرو سمند و سمند

 

كپسول آتش نشاني

 

كپسول اطفاء حريق خودرو

 

نحوه كاربرد

 

رينگ اسپرت

 

سيستم كنترل سرعت (كروز كنترل )

 

سيستم كنترل سرعت (كروز كنترل) ليست قطعات مورد استفاده در نقشه هاي شماتيك و و ا يزينگ كروز كنترل خودرو سمند

 

زيمنس ECU نقشه شماتيك سيستم كروز كنترل خودرو سمند مرتبط با

 

زيمنس ECU نقشه دسته س يم سيستم كروز كنترل خورو سمند مرتبط با

 

رنگ بدنه و قطعات تزييني

 

رنگ بدنه و قطعات تز ئيني

 

نحوه باز و بست قطعا ت

 

رگولاتور ش يشه بالابر برقي در جلو

 

آينه تاشوي برقي

 

بستن مكانيزم داخلي آينه

 

سازنده: ايرانخودرو
نظرات
یک نظر برای این محصول بنویسید!
نام
پست الکترونیک
لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright www.webdesigner-profi.de