راهنماي آموزشي موتور پژو 405 و پارس و سمند معمولي و 16 سوپاپ

امتیاز:

در اين مستند شما با سرفصل هاي زير آشنا مي شويد:

كليات موتور پژو 405 ، سمند و پارس
XU انواع تقسيم بندي موتور 7
XU7JPL مشخصات كلي موتور 3
XU7JP4/L مشخصات كلي موتور 4
اجزاي موتور
سر سيلندر
بلوكه سرسيلندر
ميل سوپاپ (ميل بادامك)
سوپاپ
فنر سوپاپ
سيت سوپاپ
XU7JPL فيلر گيري در موتور 3
واشر سرسيلندر
XU موتور 7

مجموعه سيلندر
بلوك سيلندر
XU بوش سيلندر 7
شاتون
ميل لنگ
لقي افقي ميل لنگ
مشخصات ياتاقانها
نحوه ياتاقان گذاري .
پيستون
نحوه جمع كردن پيستون ها و شاتون ها
رينگ هاي پيستون
تنظيم دهانه رينگ هاي پيستون
XU نحوه بوش گذاري در موتور 7
تايم كردن موتور
سيستم خنك كننده موتور
XU سيستم روغنكاري موتور 7
XU ابزار مخصوص موتور 7
XU گشتاور پيچ ها و مهره ها در موتور 7

بخشي از متن فايل در زير آمده است:

كليات موتور پژو 405 ، سمند و پارس


موتور خودروهاي پژو 405 ، سمند و پارس ، داراي دو نوع متفاوت مي باشد :
و پارس LX كه بر روي خودروهاي پژو 405 ، سمند معمولي ، سمند : XU7JPL3
معمولي نصب گشته است .
كه بر روي خودروهاي پارس 16 سوپاپ و سرير نصب شده است . : XU7JP4/L4

در جدول زير مقايسه اي بين اين دو موتور انجام شده است .

XU7JPL3

اين موتور داراي يك ميل سوپاپ (ميل بادامك) مي باشد و داراي 8 سوپاپ (چهار عدد سوپاپ
83mm 81 و قطر پيستون آن mm هوا و چهار عدد سوپاپ دود ) مي باشد . كورس پيستون آن
مي باشد . فيلر گيري اين موتور به صورت دستي است و بلوكه سيلندر آن از جنس آلياژ آلومينيوم
مي باشد .

XU7JP4/L4

اين موتور داراي دو ميل سوپاپ (ميل بادامك ) مي باشد و داراي 16 سوپاپ (هشت عدد سوپاپ
83 مي mm 81.4 و قطر پيستون آن mm هوا و هشت عدد سوپاپ دود) مي باشد . كورس پيستون آن
باشد . فيلر گيري اين موتور به صورت هيدروليكي است و بلوكه سيلندر آن از جنس آلياژ آلومينيوم
مي باشد

روش باز كردن و بستن پيچهاي سرسيلندر به صورت حلزوني مي باشد .
براي باز كردن پيچ هاي سرسيلندر، بايد از كناره ها شروع كنيم (خارج به داخل) .
براي بستن پيچ هاي سرسيلندر بايد از داخل شروع كنيم (داخل به خارج) .
6 سفت مي كنيم و daN برابر است با ابتدا XU روش سفت كردن پيچ هاي سرسيلندر در موتور 7
2 (البته بهتر است كه زاويه ° 307 در سه daN.m + سپس پيچ ها شل گردد و سپس با گشتاور ° 307
107 كشيده شود .) ° + 100°+ مرحله ° 100
بعد از هر بار باز شدن و تعمير سرسيلندر ، پيچ هاي سرسيلندر بايد تحت كنترل و اندازه گيري
قرار گيرند كه براي اين كار از كوليس استفاده مي كنيم .
نمايي از كوليس دستي

 

سازنده: ايرانخودرو
نظرات
یک نظر برای این محصول بنویسید!
نام
پست الکترونیک
لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright www.webdesigner-profi.de