دستورالعمل عیب یابی گیربکس آردی

امتیاز:

در اين مستند فني شما با سر فصل هاي زير آشنا مي شويد:

1.نويز دنده ها

2.بيرون زدن دنده ها

3.صداي تق تق دنده چهار

4.بيرون زدن دنده پنج

5.بيرون زدن دنده هاي 1و2و3و4

6.عدم عملكرد دنده عقب

7.خلاصي بيش از حد دسته دنده و عدم عملكرد دنده ها

8.گير در هنگام تعويض دنده از دنده عقب به خلاصي

9.سختي تعويض دنده و با صداي جا رفتن دنده ها

10.لرزش و صداي دسته دنده

11.گيرپاژ

12.نكات ضروري كه بايد رعايت شود

13.گشتاور پيچ ها

بخشي از متن زير در فصل نويز دنده ها  به شرح زير است:

ابتدا از منبع اصلي صدا به لحاظ گيربكس ويا ساير قطعات خودرو اطمينان حاصل كنيد

از كيفيت ميزان و مناسب بودن نوع واسگازين اطمينان حاصل نماييد

در صورت كم بودن واسگازين به دليل نشتي موضع نشتي را شناسايي و آن را رفع كنيد. كم بودن واسگازين موجب زوزه گيربكس و كاهش عمر قطعات و حتي گيرپاژ آن شود

در صورت منبع زوزه گيربكس باشد به شرح زير عمل نماييد:

اگر كيربكس در دنده خاصي صدا دارد:

1.اگر صدا فقط در دنده عقب صدادار است فقط دنده عقب بررسي شود.

2.گيربكس فقط در دنده پنچ صدادار است :پس از دمونتاژ تاپكاور و گلداني عقب مجموعه دنده پنچ زير و رو دمونتاژ و به لحاظ نويز و عدم وجود پليسه كنترل گردد و دنده پنج با دنده سالم جايگزين و گيربكس مجددا مونتاژ گردد

3.گيربكس فقط در دنده يك  يا دو يا سه و يا در هر سه مورد صدادار ميباشد.گيربكس به طور كامل دمونتاژ شده و همانند بندهاي 2و3و4و5و6 صدا در تمام حالات عمل ميشود

صدا در تمام حالات وجود دارد

1. پس از دمونتاژ تاپكاور و گلداني عقب،مجموعه دنده پنج زير و رو دمونتاژ و به لحاظ نويز و عدم وجود پليسه كنترل كنيد

در صورت معيوب بودن دنده پنج و يا مقابل آن دنده معيوب تعويض و گيربكس مجددا مونتاژ گردد و در صورت سالم بودن دنده پنج و مقابل آن عمليات دمونتاژ ادامه يابد

2.پس از دمونتاژ كامل گير بكس رولبرينگ دنده زير را در صورت  آسيب ديده بودن تعويض نماييد

3.نوك شفت خروجي و محل نشيمن رولرها در شفت ورودي را به لحاظ گيرپاژ بررسي نماييد در صورت عدم وجود عدم گير پاژ به شرح ذيل عمل كنيد:

4.تمامي دنده ها را علاوه بر كنترل زدگي و تست نويز به لحاظ عدم وجود پليسه كنترل نموده و در صورت وجود زدگي و پليسه با استفاده از سنگ دستي سه گوش دنده مورد نظر را اصلاح نماييد و دنده هاي معيوب را با دنده هاي سالم جايگزين نماييد

5.لازو به ذكر است كه از رولرهاي دمونتاژي شفت ورودي مجددا نميبايست استفاده كرد

6.در صورت معيوب بودن بلبرينگ ها آنها را تعويض نماييد

 

 

 

نظرات
یک نظر برای این محصول بنویسید!
نام
پست الکترونیک
لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright www.webdesigner-profi.de