طريقه تنظيم رولبرينگ ديفرانسيل ريو

امتیاز:

در اين اطلاعيه فني شما با نحوه تنظيم رولبرينگ ديفرانسيل آشنا مي شويد

باتوجه به اهمیت تنظیم لقی رولبرینگ های دیفرانسیل و با هدف صرفه جوئی اقتصادی، مجموعه ابزار مکمل جهت تنظیم رولبرینگ دیفرانسیل خودرو ريو بمنظور استفاده با مجموعه ابزار خودرو پراید، طراحی و ساخته شده است ، که با شماره (۸۰۲۵۲۸) قابل سفارش گذاری می باشد. ابزار مکمل عبارت است از:

شکل (1)

شکل (۲) شفت گرداننده در زمان استفاده از مجموعه ابزار پراید جهت شیم گذاری دیفرانسیل ریو لازم است این دو قطعه جایگزین قطعات مشابه در مجموعه ابزار پراید

غلاف توپی

شده و برطبق دستورالعمل مربوطه استفاده گردند.

توجه: تفاوت میان غلاف توپی تنظیم ویژه خودرو ریو با غلاف پراید این است که غلاف توپی ریو دارای یک پله داخلی است، | که در شکل شماره (۲) قابل مشاهده است.

روش تنظیم وشیم گذاری دیفرانسیل:

1- ابتدا کنس رولبرینگ نو را به کمک ابزار به شماره (015170OK130)،در روی پوسته کلاچ نصب نمایید شکل (۸).

شکل (۸): نحوه نصب کنس رولبرینگ درون پوسته کلاچ بوسیله ابزار (015170OK130)

۲- مجموعه دیفرانسیل را که رولبرینگهای دو طرف آن تعویض شده اند در توپی تنظیم محل خود در پوسته قرار داده و کنس بالایی را جهت آزمایش بطور موقت بر روی رولبرینگ قرار دهید ، در این مرحله توپی تنظیم را کاملا"جمع کرده و بر روی کنس قرار دهید شکل (۹).

شکل (۹): نحوه قرار گیری ابزار توپی تلسکوپی بر روی کنس رولبرینگ

٣- پس از قرار دادن پایه های واسطه ، پوسته گیربکس را به آرامی بر روی توپی تنظیم و پایه ها قرارداده و به کمک پیچها آنرا در محل خود ثابت کنید شکل (۱۰). گشتاورسفت کردن پیچها: Kg. m۲ / 6 - ۱/ ۹)
شکل ۱۰: قراردادن پوسته گیربکس

۴- سپس به کمک دواهرم واسطه، توپی را در خلاف جهت هم چرخانده، تاطول توپی زیاد شده و از بالا به پوسته و از پایین روی کنس رولبرینگ بطور کامل بنشیند.

۵- به کمک اهرم دوشاخه و ابزار واسط نیروسنج ، نیروی لازم جهت چرخش

مجموعه دیفرانسیل را کنترل کنید . در صورتیکه مقدار نیرو کمتر از حد مجاز است، دواهرم واسطه را در خلاف جهت هم حرکت داده، و در صورتیکه مقدار نیرو بیشتر از حد مجاز است آنها را در جهتی بچرخانید تا بهم نزدیک شده ، وطول تلسکوپی کاهش یابد . مقدار استاندارد گشتاور چرخش (۷٫۶Kg. cm - ۳) است که در صورت استفاده از نیروسنج مطابق شکل (۱۲) می بایست عددی بین ( Kg۰٫۷۶ ۰٫۳) یا (N۷٫۶ -3) برروی نیروسنج قابل رویت باشد.

شکل ۱۲ : نحوه اتصال نیرو سنج بکمک ابزار به

شماره فنی (0K130322020)

۶- پس از رسیدن به گشتاور مورد نظر ، به کمک فیلر ، فاصله خلاصی بین دو قسمت توپی را اندازه گیری نمایید . واشرهایی که نزدیکترین اندازه را به لقي اندازه گیری شده دارند ، را انتخاب نمایید شکل (۱۳).

توجه : برای تنظیم میزان لقی ، حداکثر می توان از دو واشر استفاده

شکل ۱۳ : استفاده از فیلر در تعیین خلاصی بین دو بخش تلسکوپی نمود.

۷- پیچهای ثابت کننده پوسته گیربکس و بوش های فاصله پرکن و همچنین

توپی را خارج کرده و پس از قراردادن واشر تنظیم مناسب در پوسته گیربکس ، به کمک ابزار شماره (015170OK130) کنس را روی واشر های تنظیم قراردهید شکل (۱۴).

سازنده: سايپا
نظرات
یک نظر برای این محصول بنویسید!
نام
پست الکترونیک
لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright www.webdesigner-profi.de