راهنماي تعميرات و سرويس سيستم تعليق جلو و عقب سمند

امتیاز:

تعليق عقب سمند ژامبون

اين مستند مباحث كاملي در مورد تعليق جلو و عقب سمند را بيان مي كند و فهرست مطالب آن را در زير آمده است:

تعليق جلو

اطلاعات فني
مقدار گشتاور سفت كردن پيچ ها
اطلاعات كلي

ابزار مخصوص

كابل نگهدارنده فنر
ابزار آزاد كننده سگ دست از كمك جلو
سيبك كش
قيچي نگهدارنده توپي چرخ
مهره جازن بلبرينگ توپي چرخ جلو
پيچ جازن بلبرينگ توپي چرخ جلو
زير پرسي
قطعه زير بلبرينگ كش
و....

مشخصات فني
نماي كلي سيستم

تنظيم و تعويض تعليق سمند
باز كردن مجموعه فنر و كمك فنر از روي خودرو
باز كردن قطعات مجموعه فنر و كمك فنر
باز كردن طبق
باز كردن قطعات طبق
باز كردن ميل موج گير كوتاه
باز كردن ميل موج گير بلند
باز كردن سگدست جلو
باز كردن قطعات سگدست جلو
باز كردن سيبك زير كمك
باز كردن رام

 

تعليق جلو سمند
تعليق عقب

مقدار گشتاور سفت كردن پيچ ها
بكس باز كردن پايه اكسل عقب
ابزار جازدن بلبرينگ داخلي ژامبون
حلقه هاي واسطه
زير پرسي

و.......

تنظيم و تعويض

باز كردن تعليق عقب از روي خودرو
باز كردن توپي عقب
باز كردن كمك فنر عقب
باز كردن ميله موج گير
باز كردن فنر هاي پيچشي
باز كردن بستن و تعمير اساسي رام تعليق عقب
باز كردن بوشهاي لاستيكي جلو و عقب
باز كردن بوشهاي عقب

در زير بخشي از متن را مشاهده مي كنيد:

تعليق جلو


سيستم تعليق مستقل جلو از نوع مك فرسون مي باشد كه شامل فنر اول و كمك فنر هاي تلسكوپي شكل يكپارچه مي باشد مجموعه سگدست و كمك فنر به وسيله طبق عرضي و بوشهاي لاستيكي به رام متصل مي باشد .سگدست جلو كه بلبرينگ چرخ كاليپر هاي ترمز و مجموعه توپي چرخ و ديسك ترمز در آن تعبيه شده با پيچ به مجموعه كمك فنر متصل مي شود.
همچنين سگدست ها به وسيله سيبك با طبق ها در ارتباط ميباشند .ميل موج گير بلند جلو بوسيله بست هاي لاستيكي به آرامي متصل بوده و در انتها از طريق ميل موج گير كوتاه با طبق در ارتباط است

تعليق عقب

 

كمك فنر عقب از توع ژامبون نيمه مستقل بوده كه از دو ژامبون تشكيل شده كه توسط يك رام لوله اي به يكديگر متصل ميباشند.يك فنر پيچشي بطور عرضي ما بين هر ژامبون و طبق سمت مقابل كمك فنر نصب شده است يك ميله موج گير مابين ژامبونها نصب شده است . تمام تعليق عقب بوسيله 4 اتصال لاستيكي به زير بدنه خودرو متصل مي شود

سازنده: ايرانخودرو
نظرات
یک نظر برای این محصول بنویسید!
نام
پست الکترونیک
لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright www.webdesigner-profi.de