راهنماي تعميرات سيستم صوتي سوزوكي كيزاشي

امتیاز:

اين راهنماي تعميرات توسط ايرانخودرو در 24 صفحه تهيه شده است .فهرست آن به شرح زير است:
سیستم صوتی

دیاگرام شماتیک
دیاگرام مدار الکتریکی سیستم صوتی
موقعیت اجزاء
موقعیت متلقات سیستم صوتی
پروسه ها و اطلاعات عیب یابی
بازرسی سیستم صوتی
علائم عیب یابی سیستم صوتی
دستورالعمل های تعمیر
بازوبست واحد صوتی
بازوبست بلندگوی جلو و بلند گوی عقب
بازوبست توئیتر
بازوبست بلندگوی وسط
بازوبست ساب ووفر
بازرسی آنتن چاپی
بازرسی کابل تغذیه آنتن رادیو
بازرسی سوئیچ فرمان (کلید کنترل رادیو، کلید سفری و نشانگر و کلید هندزفری)
بازو بست آمپلی فایر (اگر مجهز باشد)
بازوبست سوکت USB
بازرسی سوکت USB
بازرسی سیم کشی USB
بازوبست میکروفن (جعبه کنسول بالا سری)

در زير عيب يابي سيستم صوتي سوزوكي كيزاشي كه بخشي از متن است را مشاهده مي كنيد:

علائم عیب یابی سیستم صوتی قبل از انجام عیب یابی در فرآیند زیر ، اگر نشانه عیب به علت استفاده نادرست است آنرا بررسی نمایید.

اگر علت عیب یکی از موارد ذیل نمی باشد، واحد صوتی را با یک نمونه سالم عوض کنید، اگر علت عیب برطرف گردید واحد صوتی را تعویض کنید.

 

واحد صوتي روشن نمي شود

عملکرد کانکتور رادیو خراب است - اتصال درست کانکتورهای رادیو را بررسی کنید واحد صوتی روشن

مدار تغذیه رادیو و اتصال بدنه خراب است( شامل فیوز مربوطه). - به دیاگرام مدار الکتریکی سیستم صوتی و بازرسی سیستم صوتی مراجعه کنید.

دريافت سيگنال ضعيف راديو

 کانکتور آنتن رادیو خراب است - اتصال درست کانکتورهای رادیو را بررسی کنید
آنتن رادیو خراب است - به بازرسی آنتن چاپی رادیو مراجعه کنید
 کابل تغذیه آنتن رایو خراب است - به بازرسی کابل تغذیه آنتن رادیو مراجعه کنید
مدار تغذیه آنتن رادیو خراب است -
به دیاگرام مدار الکتریکی سیستم صوتی و بازرسی سیستم صوتی مراجعه کنید.

بلندگو صدا ندارد

کانکتور بلند گو خراب است - اتصال درست کانکتور بلندگو را بررسی کنید
مدار الکتریکی بلندگو خراب است - به دیاگرام مدار الکتریکی سیستم صوتی و بازرسی سیستم صوتی مراجعه کنید.
 کانکتور آمپلی فایر رادیو خراب است - اتصال درست کانکتور آمپلی فایر را بررسی کنید
مدار تغذیه آمپلی فایر رادیو و اتصال بدنه(شامل فیوز مربوطه) خراب است -  به دیاگرام مدار الکتریکی سیستم صوتی و بازرسی - سیستم صوتی مراجعه کنید.


وقتی کلید چراغ ها روشن می شود حالت چراغ تغییر نمی کند

مدار تغذیه و اتصال بدنه (شامل فیوز مربوطه) نشانگر خراب است -  به دیاگرام مدار الکتریکی سیستم صوتی و بازرسی سیستم صوتی مراجعه کنید.

سیستم صوتی فعال می شود اما کلید کنترل رادیو نمی تواند سيستم صوتي راكنترل نمايد

کانکتور کلید کنترل رادیو خراب است - اتصال درست کانکتور سوئیچ فرمان را بررسی کنید
کلید کنترل رادیو خراب است - به بازرسی سوئیچ فرمان (کلید کنترل رادیو، کلید سفری و نمایشگر و کلید هندزفری) مراجعه شود
  مدار الکتریکی کلید کنترل رادیو خراب است  - به بازرسی مدار الکتریکی رادیو مراجعه کنید

تماس گرفتن با استفاده از سيسم هندزفري غير ممكن است(اگر مجهز باشد)

کانکتور میکروفن خراب است - اتصال درست کانکتور میکروفن را بررسی کنید
میکروفن خراب است - به بازرسی سیستم صوتی مراجعه کنید
مدار الکتریکی میکروفن خراب است - به دیاگرام مدار الکتریکی سیستم صوتی مراجعه
کلید هندزفری خراب است. به بازرسی سوئیچ فرمان (کلید کنترل رادیو، کلیدسفری و نمایشگر و کلید هندزفری) مراجعه شود.
كانكتور كليد هندز فري خراب است - اتصال درست سوئیچ فرمان را بررسی کنید
مدار الکتریکی هندزفری خراب است - به دیاگرام مدار الکتریکی سیستم صوتی مراجعه کنید.

سازنده: ايرانخودرو
نظرات
یک نظر برای این محصول بنویسید!
نام
پست الکترونیک
لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright www.webdesigner-profi.de