آموزش ،عیب یابی و رفع عیب سیستم انژکتوری

امتیاز:

این کتاب حاوی روشهای نگهداری و تعمیرات خودرو های انژکتوری میباشد.مطالعه این کتاب برای کارکرد دقیق خودرو ضروری میباشد.این کتاب نه تنها برای آشنایی با سیستم انژکتوری خودروی پی کی PK  بلکه برای تمای خودروهای انژکتوری مفید میباشد اما کسانی که با سیستم انژکتور آشنایی دارند و میخواهند در حوزه عیب یابی و نحوه رفع عیب سیستم انژکتور تجربیات بیشتری بدست بیاورند بسیار مفیدتر خواهد بود زیرا تمام جداول عیب یابی مورد نیاز برای این کار با توضیح و تصویر و بصورت گام به گام آورده شده است
عناوین و سر فصلهای کتاب آموزش ،عیب یابی و رفع عیب سیستم انژکتوری پی کی PK
شرح کلی سیستم انژکتوری که بصورت فشرده در یک جدول تمام سنسورها ،عملگرها و اجزای سیستم انژکتوری آورده شده است
استاندارد سرویس سیستم انژکتوری
عایق بندی
گشتاور سفت کردن
ابزارهای مخصوص برای تعمیر سیستم انژکتوری:گیج فشار بنزین با لوله،جدا کننده اتصالات،آداپتور گیج فشار بنزین،
عیب یابی اولیه:هنگام عیب یابی موتور ،نکته حائز اهیمت در شروع عیب یابی ،بازرسی قسمتهای اصلی (پایه ای )میباشد
نمودار راهنمای عیب یابی
تنظیمات سرویس:مراحل عملکرد دور آرام
تست عملکردی پمپ بنزین
تست فشار بنزین
گشتاور سفت کردن
گیج فشار بنزین به فیلتر
بررسی سیستم MFI
ارتباط بین کد عیب و الگوی رانندگی در سیستم (EOBD)
شکل بررسی کدهای عیب
سیستم کنترل MFI
موقعیت قرارگیری اجزا سیستم MFI
تعویض فیلتر بنزین
تعویض سوپاپ دوطرفه محدود کننده
تعویض نشان دهنده بنزین( درجه باک)
روش بررسی دسته سیم سیستم انژکتوری
بررسی سنسور
سنسور دمای هوای ورودی (IAT)
نکات عیب یابی
روشهای بررسی دسته سیم
بررسی سنسور دمای هوای ورودی
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور(ٍECT)
بررسی سنسور دمای مایع خنک کننده موتور
نصب
گشتاور سفت کردن
سنسور وضعیت دریچه گاز (TPS)
نمودار مدار سیستم انژکتوری پی کی
نکات عیب یابی سیستم انژکتوری
بررسی سنسور
گشتاور سفت کردن
سنسور موقعیت میل سوپاپ (CMP)
نمودار مدار
روشهای بررسی دسته سیم سیستم انژکتوری پی کی
سنسور موقعیت میل لنگ (CKP)نمودار مدار
سنسور اکسیژن سیستم انژکتوری
نمودار مدار
نکات عیب یابی
بررسی سنسور
گشتاور سفت کردن
انژکتورها
نمودار مدار
نکات عیب یابی
با استفاده از HI-SCAN
کنترل انژکتور
کنترل صدای (کارکرد) انژکتور
اندازه گیری مقاومت بین ترمینالها
عمگر کنترل دور آرام (ISCV)
نمودار مدار
نکات عیب یابی
روشهای عیب یابی
روشهای بررسی دسته سیم
بررسی موتور کنترل دور آرام
اندازه گیری مقاومت بین ترمینالها
مقدار استاندارد
سنسور سرعت خودرو (VSS)
سوئیج موتور و سوئیچ وضعیت گیربکس
رله و سوئیچ کولر
روشهای بررسی دسته سیم
بررسی (سیستم) کولر
شیر برقی کنیستر
روشهای بررسی دسته سیم
بررسی (عملگر ) شیر برقی کنیستر
رله کنترل
روشهای بررسی دسته سیم
گشتاور سفت کردن رله کنترل
2- کوئل
روشهای بررسی دسته سیم
با استفاده از ولت متر
روشهای بررسی دسته سیم
سیستم تامین سوخت
بدنه دریچه گاز
پیاده کردن
اخطار
بررسی
پیاده کردن
نصب
پیاده کردن
اخطار
نصب
توجه
پیاده کردن
اخطار
پیاده کردن
توجه
اخطار
بررسی
نصب
مشخصات
موقعیت قرارگیری کنترل کننده های گاز خروجی
سوپاپ PVC
پیاده کردن
کنترل
نصب
سیستم تصفیه بخارات خروجی از باک
کنترل
کنیستر
محدود کننده بیش از حد پر شدن (سوپاپ دوطرفه)
سوپاپ دوطرفه
سیستم کنترل گازهای خروجی از اگزوز
سیستم کنترل مخلوط هوا و سوخت

نظرات
یک نظر برای این محصول بنویسید!
نام
پست الکترونیک
لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright www.webdesigner-profi.de