عیب یابی و تعمیر سیستم تعلیق جلو تیبا

امتیاز:

تعلیق جلو عقب تیبا
مشخصات فني سيستم تعليق
تنظیم زاویه چرخها ،نوع سیستم تعلیق،زاویه کمبر،زاویه کسترُ،زاویه کینگ پین،
مشخصات فنی چرخ ،لاستیک،
ابزار مخصوص برای تعمیرات سیستم تعلیق تیبا

راهنماي عيب يابي سيستم تعليق
عیب هایی که در این جدول بررسی  و روش تعمیر آنها بیان میشود عبارتند از:
خودرو به یک سمت کشیده میشود
فرمان پذیری به سختی انجام می گیرد
کشیدن ترمز
لرزش فرمان
انحراف ناگهانی فرمان به هنگام ترمزگیری
عدم فرمان پذیری خودرو در دست اندازها
سایش سریع لاستیک
صدای جیغ کشیدن لاستیک
صدای لاستیک روی سطح جاده یا لرزش بدنه اتومبیل
لرزش (به سمت بالا و پایین )غربیلک فرمان
لرزش (به سمت چپ و راست )غربیلک فرمان
کشیدن فرمان به یکطرف
تعادل نداشتن خودرو در حین رانندگی
ترمز به یک سمت کشیده میشود
فرمان پذیری خودرو به سختی انجام میگیرد
عدم برگشت پذیری مناسب غربیلک فرمان
حرکت بدنه
کج بودن بدنه خودرو
رانندگی به راحتی انجام نمیشود
تعادل نداشتن خودرو در حین رانندگی
سایش سریع لاستیک صدای جیغ کشیدن لاستیک
صدای لاستیک روی سطح جاده یا لرزش بدنه اتومبیل
لرزش (به سمت بالا و پایین )غربیلک فرمان
لرزش (به سمت چپ و راست ) غربیلک فرمان
کشیدن فرمان به یک طرف
تعادل نداشتن خودرو در حین رانندگی
ترمز به یک سمت کشیده میشود
فرمان پذیری خودرو به سختی انجام می گیرد
عدم برگشت پذیری مناسب غربیلک فرمانراهنماي عيب يابي رینگ و لاستیک
سایش غیر عادی لاستیک
حالتهای مختلفی از سایش غیر عادی لاستیک که در شکل نشان داده شده اند به ذکر علت و روش رفع عیب در این قسمت آمده است
سایش لبه های لاستیک
سایش میانه لاستیک
پله شدن لبه های لاستیک
سایش غیر یکنواخت لاستیک

سيستم تعليق جلو تیبا
تشریح سیستم تعیلق جلو تیبا
بازديد سیستم تعلیق(بررسی و تنظیم) فنر لول
کمک فنر
طبق پایینی
 موارد مورد نیاز برای چک کردن میل تعادل
تنظیم چرخهای جلو تیبا
بازدید زاویه تواین (TOE.IN)
تنظیمات زاویه تواین
بازدید کمبر و کستر
مجموعه كمک فنر
اجزاء مجموعه کمک فنر
پياده كردن مجموعه کمک فنر تیبا
اجزاء وقطعات
باز کردن فنر لول
سوار کردن فنر لول
سوار کردن مجموعه کمک فنر
طبق پايين
پياده كردن طبق پايين
نصب طبق پايين
ميل موجگير جلو
پياده كردن ميل موجگير
نصب ميل موجگير

قیمت: 5,000 تومان
مقدار:
نظرات
یک نظر برای این محصول بنویسید!
نام
پست الکترونیک
لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright www.webdesigner-profi.de