عيب يابي سيستم تهويه مطبوع زانتيا

امتیاز:

در اين آموزش شما ابتدا عنوان دستگاههاي عيب ياب اختصاصي كه از آنها ميتوانيد در رفع عيب سيستم تهويه مطبوع استفاده كنيد نام برده شده است
1-دستگاه عيب ياب ELIT(4125-T)
2- دستگاه عيب ياب PROXIA(4165-T)
3-دستگاه عيب ياب LEXIA(4171-T)
4-ترمينال باكس:(4109-T)
و سپس به تشريح جداول عيب يابي  و رفع عيب سيستم تهويه مطبوع زانتيا پرداخته شده است
ليست عيوب:در اين قسمت ليست كد عيوب به همراه مفهوم آنها آورده شده است كه براي هر عيب در جدول موقعيت قطعه - وضعيت كانكتور ECU -خانه هاي ترمينال باكس - اتصالات قطعه - مقادير مجاز - و نشانه هاي خرابي قطعه آورده شده است
1- انتخاب دما
2 - انتخاب سرعت فن
3- سيگنال نحوه توزيع باد
محاسبه دماي محيط خارج از خودرو
محاسبه دماي اواپراتور
محاسبه دماي داخل اتاق خودرو
محاسبه دماي هواي ارسالي به سمت پاها
محاسبه دماي هواي ارسالي به دريچه ها
محاسبه دماي هواي داخل اتاق خودرو از ميكروتوربين سنسور
كنترل موتور پله اي دريچه مخلوط كننده هوا
كنترل وضعيت فن
سيگنال وضعيت فن
كليد خاموش و روشن شدن كمپرسور كولر (A/C)
جريان برگشتي از ترانزيستور MOSFET
در قسمت بعد مراحل تستهاي الكتريكي كه با مواجهه با هر كد خطا بايد انجام شوند به همراه مقادير متناظر پارامترها توضيح داده شده اند

نظرات
یک نظر برای این محصول بنویسید!
نام
پست الکترونیک
لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright www.webdesigner-profi.de