تعمیر موتور زانتیا

امتیاز:

این کتاب در 176 صفحه و بصورت کاملا تصویری و عملی است و میتوانید از آن برای تعمیر موتور زانتیا استفاده کنید .قبل از خرید نیز میتوانید بخشهایی از کتاب را بصورت رایگان از قسمت دموی کتاب دانلود کنید
مشخصات موتور
مشخصات سر سيلندر
مشخصات واشر سرسيلندر
مشخصات پيچ هاي سرسيلندر
مشخصات ميل سوپاپها
مشخصات سوپاپ ها
مشخصات فنرهاي سوپاپ
مشخصات گايد سوپاپ
مشخصات سيت سوپاپ
مشخصات بلوك سيلندر
مشخصات پيستونها و رينگ پيستو نها
مشخصات شاتون
مشخصات ميل لنگ
مشخصات ياتاقان ها
معرفي ابزار
ميزان گشتاور سفت كردن پيچها در موتورهاي ١٦) XU سوپاپ)
بررسي پولي ميل لنگ موتورهاي  XU٧,XU١٠
باز كردن موتور
باز كردن متعلقات سرسيلندر هاي ١٦ سوپاپ
مجموعه شاتون ها و پيستون ها
جمع كردن موتور (بلوك سيلندر)
مشخصات و گشتاور پيچهاي كپه ياتاقان
بيرون آمدگي بوش سيلندر (به جز موتورهاي  XU١٠
فهرست
راهنماي تعميرات موتور زانتيا
نصب سرسيلندر
سوار كردن دنده تايمينگ موتورهاي ١٦ سوپاپ
سوار كردن قاب ميل سوپاپ
پيوست ١
بررسي و تنظيم لقي سوپاپها
بررسي فشار روغن
پياده و سواركردن پمپ روغن در خودروهاي فاقد سيستم تهويه مطبوع
پياده و سوار كردن پمپ روغن در خودروهاي داراي سيستم تهويه مطبوع
تخليه، پركردن و هواگيري سيستم خنك كاري
پياده و سوار كردن گلويي باك بنزين
پياده و سوار كردن باك بنزين
باز كردن و بستن سنسور اكسيژن
پيوست ٢ : موتورهاي XU٧JP٤
مشخصات موتورهاي  LFY
پياده و سوار كردن تسمه تجهيزات جانبي در خودروهاي فاقد سيكل تبريد
پياده و سوار كردن تسمه تجهيزات جانبي در خودروهاي داراي سيكل تبريد
پياده و سوار كردن موتور و گيربكس
بستن سرسيلندر
پياده و سوار كردن سرسيلندر (روي خودرو)
پياده و سوار كردن مي لسوپاپها
تنظيم تايمينگ سوپاپها
بيرون آوردن و جا زدن تسمه تايمينگ
بررسي فشار روغن
فهرست
راهنماي تعميرات موتور زانتيا
پيوست ٣ : تسمه سفت كن ديناميكي موتور XU٧JP٤
خارج كردن تسمه تايمينگ با استفاده از تسمه سفت كن ديناميكي
نصب مجدد تسمه تايمينگ
كنترل نهايي كشش تسمه و تايمينگ

سازنده: سايپا
نظرات
یک نظر برای این محصول بنویسید!
نام
پست الکترونیک
لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright www.webdesigner-profi.de